Sponsor KALDERA HOLDİNG

Sultanların Anneleri

Pençereyi KAPATIR


Sultan

Anneleri

Aslı

I. Osman

?

Türk?

Orhan

Mal Hatun Türk

I. Murad

Nilüfer Rum

I. Bayezid

Gülçiçek Rum

I. Mehmed

Devletşah Germiyanoğlu

II. Murad

Emine Dulkadirli

II. Mehmed

Hüma ?

II. Bayezid

Gülbahar Türk

I. Selim

Ayşe Dulkadirli

I. Süleyman

Hafise (Hafsa) Türk / Çerkez?

II. Selim

Hurrem Slav?

III. Murad

Nurbanu Venedikli?

III. Mehmed

Safiye ?

I. Ahmed

Handan ?

I. Mustafa

Handan ?

II. Osman

Mahfiruze (Hadice) Rum?

IV. Murad

Kösem Mahpeyker Rum

İbrahim

Kösem Mahpeyker Rum

IV. Mehmed

Turhan Hadice Rus?

II. Süleyman

Saliha Dilaşub ?

II. Ahmed

Hadice Muazzez ?

II. Mustafa

Rabia Gülnuş Giritli

III. Ahmed

Rabia Gülnuş Giritli

I. Mahmud

Saliha ?

III. Osman

Şehsuvar Rus

III. Mustafa

Mihrişah ?

I. Abdülhamid

Rabia Şermi ?

III. Selim

Mihrişah Gürcü

IV. Mustafa

Ayşe Seniyeperver ?

II. Mahmud

Nakşidil ?

I. Abdülmecid

Bezmialem Gürcü

Abdülaziz

Pertevniyal ?

V. Murad

Şevkefza Çerkez

II. Abdülhamid

Tirimüjgan Çerkez

V. Mehmed

Gülcemal ?

VI. Mehmed

Gülüstu Çerkez

II. Abdülmecid

Hayranidil ?

Bütün hakları saklıdır © 1999 FORSNET

KAPAT

KALDERA HOLDİNG